program ThermaData

ThermaData

Oprogramowanie umożliwia pobieranie danych z rejestratora, wyświetlanie ich w formie wykresu, tabeli lub
podsumowania, oraz eksport jako zbiór tekstowy (.txt) lub arkusz Excel (.xls) w celu wykorzystania w innych
programach.
Oprogramowanie posiada szereg użytecznych funkcji, jak np. możliwość wyświetlania dwóch przebiegów
na jednym wykresie w różnych kolorach.
Oprogramowanie ThermaData działa tak samo ze wszystkimi rejestratorami, za wyjątkiem wersji bezprzewodowej. Można zaprogramować interwał zapisów w zakresie od 0,1 do 255 minut, ustawić zegar rejestratora, wybrać jednostki °C lub °F, wybrać opóźnienie startu rejestratora (maksymalnie do 23 godzin 59 minut), lub start po zbliżeniu magnesu. Możliwe jest także przypisanie każdemu rejestratorowi nazwy, zawierającej do 32 znaków.