Zestaw 1 (wodoszczelny, bez pomiaru światła)

3 lub 5-cio lub 9-ci0 punktowy pomiar komory plus 2 dodatkowe rejestratory dla oddziałowych (kontrola doraźna) i rejestrator wysokotemperaturowy (np. do autoklawów)

 

ok. 6 500 zapisów  ok. 52 000 zapisów
Rejestrator temperatury (wodoszczelny, temp. -20… +70°C) 3, 5, 9 szt. UA-001-08MM PA-001-08  UA-001-64MM PA-001-64
Rejestrator temperatury (nie wodoszczelny, temp. -20… +70°C) 1, 2 szt. HOBO-UX100-Temperature-Data-Logger-UX100-001MM PX100-001
Rejestrator temperatury (wodoszczelny, temp. -40 … +125°C) 1 szt. U12-015MM P12-015
Interfejs do podłączenia do portu USB komputera rejestratorów 1 szt. HOBO-Pendant-Loggers 1INOP-P-1