Testy bezpieczeństwa elektrycznego aparatury medycznej

PN-EN 62353:2008

Medyczne urządzenia elektryczne — Badania okresowe i badania po naprawie medycznych urządzeń elektrycznych.

Ponieważ nie istnieją ogólne wytyczne dotyczące badań aparatury medycznej w trakcie jej użytkowania, przyjęło się odnosić w tym zakresie  do instrukcji producenta, wymagających bezwzględnej zgodności badanych wartości granicznych parametrów elektrycznych z wymogami normy IEC 60601-1.

Jednak norma EN  60601-1 nie podaje wytycznych w zakresie wymogów badawczych dla urządzeń, które zeszły z linii produkcyjnej. Od momentu gdy  rozpoczyna się użytkowanie takiego urządzenia, istnieje kilka momentów, w których powinno nastąpić sprawdzenie parametrów urządzenia. A mianowicie:

  • Oddanie urządzenia do eksploatacji,
  • Testy okresowe,
  • Sprawdzenie po naprawie.

Dla  zredukowania złożoności normy EN 60601-1, a jednocześnie zapewnienia bezpieczeństwa aparatury medycznej, wprowadzono standard PN – EN 62353, określający wymogi w odniesieniu do badania urządzeń medycznych w trakcie ich pracy – eksploatacji.

Przykładowa różnica dotyczy badania przewodów ochronnych, w PN – EN 62353, minimalne natężenie prądu testowego wynosi 200 mA zamiast 25A wymaganego w EN 60601-1.

Zapewniamy kontrolę bezpieczeństwa urządzeń medycznych wykorzystywanych w leczeniu, pielęgnacji i diagnozowaniu pacjentów.

Oferujemy usługi z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu kontrolno-pomiarowego.