Rejestratory

Rejestratory w ofercie MM Poland

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r.  Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z późn.
zm.) w §12 pkt 3 stanowi, że „W wyjątkowych przypadkach, jeżeli przewiduje się, że czas do rozpoczęcia przetoczenia będzie dłuższy niż 30 minut, krew należy przechowywać w zwalidowanej chłodziarce, przeznaczonej wyłącznie do tego celu, w temperaturze od 2°C
do 6°C, przy czym temperaturę w chłodziarce należy sprawdzać i zapisywać co najmniej 3 razy w ciągu doby (co 8 godzin).”

Utrzymanie temperatury w komorach termostatycznych zależy od wielu czynników a obowiązek sprawdzania czy mieści się ona w wymaganym zakresie (walidacja) należy do użytkownika. Wykonanie walidacji przez serwis zewnętrzny może skutkować otrzymaniem takiego protokołu potwierdzającego poprawność rozkładu temperatur w komorze (pozostawiam bez komentarza).

A przecież wykonanie takiego badania we własnym zakresie jest bardzo proste. Wymaga jedynie zakupu kilku rejestratorów (sugerowana ilość minimalna to 3 sztuki), uruchomienia na nich zapisu, rozmieszczenie w komorze termostatycznej i po założonym czasie pomiaru, wyjęcie, odczytanie wyników i stworzenie protokołu.

Zakup i wykorzystanie rejestratorów np. temperatury może poza poprawnością protokołu  przynieść szpitalowi wymierne korzyści finansowe (patrz Symulacja zwrotu kosztów zakupu rejestratorów temperatury) poprzez możliwość samodzielnego sprawdzenia poprawności utrzymania temperatury w założonym zakresie (i jej rozkładu w przestrzeni) dla komór termostatycznych.

Jeżeli nie macie czasu lub nie czujecie się na siłach by samodzielnie stworzyć protokół walidacji MM Poland oferuje wykonanie takiego dokumentu na podstawie plików ściągniętych z rejestratorów i wysłanych do nas (plus trochę dodatkowych informacji o sprzęcie, celu walidacji, rejestratorach itp.). Przykładowy protokół walidacji. Waszym zadaniem będzie ułożenie rejestratorów w badanym sprzęcie, wyjęcie ich po określonym czasie, zgranie plików z wynikami pomiarów i wysłanie ich do nas.