nr kat. INOP-P-1 (interfejs optyczny)

HOBO-Pendant-Loggers 1

Interfejs służący do podłączenia z portem USB komputera rejestratorów nr kat. MM PA-001-08, MM PA-001-064, MM PA-002-008, MM PA-002-064. Połączenie takie jest niezbędne w celu ustawienia parametrów rejestratora (data/czas startu, częstotliwość pomiarów, sprawdzenie statusu urządzenia itp.)  i odczytu danych zapisanych podczas rejestracji.