Wyposażenie

Wyposażenie rejestratorów w ofercie MM Poland

Nr kat.

Opis

Zdjęcie

INOP-P-1 Interfejs do podłączenia do portu USB komputera rejestratorów nr kat. MM PA-001-08, MM PA-001-064, MM PA-002-008, MM PA-002-064 HOBO-Pendant-Loggers 1
HOBOware Oprogramowanie HOBOware do uruchamiania, odczytu i prezentacji graficznej danych z rejestratorów HOBO hoboware
ThermaData Oprogramowanie do pobierania danych z rejestratora MM P293-900 i wyświetlania ich w formie wykresu, tabeli ThermaData