Przewody zasilające

specjalistyczne przewody zasilające aparaturę medyczną

Obciążalność prądowa max 16  A
Napięcie znamionowe 230 V
Długość 2, 5  m

Produkcja:
Made in Poland
Laboratorium Techniczne MM Poland Maszyny Standardy

Przewody zasilające wykonane zgodnie z najwyższymi standardami gwarantującymi sprawne i bezpieczne zasilanie aparatury medycznej. W konstrukcji przewodu zastosowano rozwiązania zapewniające bezstratny przepływ energii. Żyły kabla wykonano z miedzi elektrolitycznej o wysokim stopniu czystości. Izolację przewodników wykonano z polietylenu. Przewody zaopatrzono w wysokiej jakości złącza pozwalające na pewny przepływ prądu.Każdy egzemplarz przewodu posiada indywidualny nr seryjny na etykiecie z kodem kreskowym.

Parametry przewodu są potwierdzone certyfikatem po przeprowadzonym teście bezpieczeństwa elektrycznego, zgodnie z normą PN-EN ISO 62353.

Norma ta wymaga by rezystancja żyły ochronnej w przewodzie zasilającym była niższa niż 0,1 ohm. Pomiar musi być wykonany przyrządem o wysokiej dokładności z możliwością kompensacji rezystancji przewodów pomiarowych lub dedykowanym przyrządem  umożliwiającym badanie przewodów zasilających bez użycia przewodów pomiarowych. Zbyt wysoka rezystancja żyły ochronnej powoduje, że działa ona jak rezystor (prąd upływu nie spływa do ziemi), na którym odkłada się napięcie i może pojawić się na obudowie urządzenia, a w efekcie porażenie elektryczne obsługującego sprzęt.