Zestawy do walidacji chłodziarek i cieplarek

Zestaw 1 (wodoszczelny, bez pomiaru światła)

3 lub 5-cio lub 9-ci0 punktowy pomiar komory plus 2 dodatkowe rejestratory dla oddziałowych (kontrola doraźna) i rejestrator wysokotemperaturowy (np. do autoklawów)

Zestaw 2 (wodoszczelny, z pomiarem światła)

3 lub 5-cio lub 9-ci0 punktowy pomiar komory (z możliwością rejestracji natężenia światła) plus 2 dodatkowe rejestratory dla oddziałowych (kontrola doraźna) i rejestrator wysokotemperaturowy (np. do autoklawów)